Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2014

nofouund

June 28 2014

nofouund
9132 0f03
Reposted bymkkmvenlafaxinejointskurwysynzuchaladiaprzegrany
nofouund
9117 2b31
Reposted by-unnecessary-partyhardorgtfobrielleRecklessKidjagodowykubektyhrwecouldbeclosefallenangel69CrueldzisniezasneburiaChild-RockinghydrospherealicemeowvickytoriaagainnagainCatLovesRice
nofouund
9098 4f50
Reposted byefuzjaIamPerfecteverythingwasbeautifulonceWonderWoman13vesaniaPandaAttackzwariowalam1996the-devil-insidegreywolfdouxsouvenirsnieprzypadeklonelygirl15arielkaSurvivedGirlhidenFly9thoctobermuertoSublionelastbackiamdreamersavannaflexibilisjoannnaclementiinesAboutTodayskandaliczna-unnecessary-jamateriaherzkarnawithfrenchperfumemarvelaxwordshurtpannozuzannoxannabellefallenangel69porte-parolexannabellejawn-palacebeciaszqAGirlWithNoNamemissindependentnienieniemajkeyladiasevensinseverythingisalrightalways-guiltyjaggalola4650amourcerisestrangeworldJurysekTygrysekinherownwayiamsuperwomanunfoldmeiamsmallkochajmniekarmelooveemolotovcupcakeTakingControlMarcysiaadmndotkliwieWeronika34outofmyheadamydorafancy-clapssmoothhhhUssek0311thelittleprinceallteregoAinsworthCassBeNiceOrLeaveNowtwentyseventhzabkakochaksieciadolinasmokowmissmiserableorangeugarte
nofouund
9095 f4af
Reposted bylive-to-ride live-to-ride
nofouund
9086 f42a
Reposted byklaudefix3jointskurwysyn-unnecessary-the-devil-insideFrauSmajenkijasnaaflosiksofastherzmkkmellokoloveproof
nofouund
nofouund
9023 2d3c 500
Reposted bygosiammgreyheartklaudefix3createbeautifulthingsallyouneedissouporangeugartevampiraFireLilyZeberkaAgaZeberkaAga
nofouund
nofouund
5090 ed54
nofouund
Kiedy mówimy boimy się że nasze słowa nie będą usłyszane lub dobrze przyjęte. Jednak kiedy jesteśmy cicho to też się boimy. Dlatego właśnie lepiej jest mówić.
— A.Lorde
Reposted fromyourtitle yourtitle viawerterowska werterowska

April 17 2014

nofouund
8404 f1cb
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasadworld sadworld
nofouund

"Po prostu boję się, że będę sama, że nie będę miała z kim porozmawiać o tym, co mi się wydaje. No, ale wszystko sprowadza się do lęku, że oszaleję albo że niedługo umrę."

— Katarzyna Nosowska
Reposted fromblonderebellion blonderebellion viasadworld sadworld
nofouund
2012 2cbf 500
Reposted fromSagittariusA SagittariusA viasadworld sadworld
nofouund
3233 d458 500
Osiecka
nofouund
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viawerterowska werterowska
nofouund
6523 7bf4
Reposted fromilovemovies ilovemovies viawerterowska werterowska
nofouund
6461 42c7
Reposted fromTeardrops Teardrops viakopciurek kopciurek
nofouund
7655 6358
tak bardzo lubię.
Reposted fromklamerka klamerka viakopciurek kopciurek
nofouund
9269 ca5c
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viakopciurek kopciurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl